Szkolenia

Zarządzanie strategiczne

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i narzędzi do efektywnego zarządzania strategicznego.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie wiedział jaka jest istota, etapy i metodyki zarządzania strategicznego
 • będzie wiedział jakie są zasady, metody oraz uwarunkowania procesu planowania strategicznego
 • będzie wiedział jakie są uwarunkowania oraz bariery skutecznego wdrażania        strategii
 • będzie wiedział jakie są metody monitoringu realizacji celów strategicznych
 • będzie potrafił skonstruować misję i wizję przedsiębiorstwa
 • będzie potrafił dokonać analizy SWOT

 

Skuteczny kierownik – kierowanie zespołem pracowników

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem oraz trening kompetencji kierowniczych uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał zasady organizacji pracy kierowniczej
 • będzie potrafił skutecznie delegować zadań podwładnym
 • będzie znał zasady zarządzania czasem i planowania
 • podniesie umiejętności kierowania zespołem pracowników

Zarządzanie zespołem projektowym

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym oraz trening kompetencji uczestników w zakresie kierowania projektem.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał zasady organizacji pracy w ramach projektu
 • będzie znał zasady kierowania pracą grupy
 • będzie potrafił zastosować metody grupowego rozwiązywania problemów
 • będzie potrafił wykorzystać systematyczne procedur realizacji projektu
 • będzie potrafił wykorzystać metody strukturyzacji projektu w ramach struktury organizacyjnej

Zarządzanie zmianą

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i technik niezbędnych skutecznego zarządzania w warunkach zmiany oraz trening kompetencji uczestników w tym zakresie.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił zdiagnozować swój indywidualny styl kierowania
 • podniesie umiejętności wywierania wpływu w sytuacjach trudnych
 • będzie wiedział, jakie są uwarunkowania skutecznego przywództwa
 • będzie wiedział, jakie są uwarunkowania tworzenia kultury organizacyjnej zorientowanej na efektywność
 • będzie znał podstawy zarządzania procesowego
 • będzie wiedział, jakie są uwarunkowania skutecznego zarządzania w warunkach zmiany

Obsługa Klienta

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do skutecznej obsługi Klienta oraz wzrost kompetencji uczestników w zakresie obsługi Klienta.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafi zdiagnozować potrzeby Klienta
 • będzie potrafił efektywnie komunikować się z Klientem
 • będzie potrafił przezwyciężać sytuacje trudnych w kontakcie z klientem
 • podniesie poziom umiejętności bezpośredniej obsługi Klienta

 

Negocjacje i techniki sprzedaży

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do prowadzenia skutecznych negocjacji i sprzedaży oraz wzrost kompetencji uczestników w zakresie negocjacji i technik sprzedaży.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał zasady negocjacji nastawionych na współpracę
 • będzie potrafił przygotować się do negocjacji
 • będzie znał style i typy negocjacji
 • będzie potrafił skutecznie przezwyciężać manipulacje w negocjacjach
 • będzie potrafił rozpoznać i stosować podstawowe taktyki negocjacyjne

 

Marketing

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i narzędzi do konstruowania i realizacji strategii marketingowej w firmie.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał podstawy marketingu i zarządzania marketingowego
 • będzie wiedział jakie są zasady budowania marki
 • będzie potrafił zastosować w praktyce zasady komunikacji marketingowej
 • będzie potrafił zastosować w praktyce zasady zarządzania marką
 • będzie znał zasady planowania marketingowego i tworzenia strategii marketingowych

Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił planować i organizować pracę własną
 • będzie potrafił organizować pracę zespołu
 • będzie potrafił zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • będzie potrafił organizować efektywne spotkania zawodowe

 

 Prowadzenie prezentacji i spotkań zawodowych

Cele

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia prezentacji i spotkań zawodowych.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie wiedział, jakie są funkcje i cele spotkań zawodowych
 • będzie wiedział, jakie są zasady przeprowadzenia efektywnej prezentacji
 • będzie wiedział, jakie są sposoby na przezwyciężenie tremy przed wystąpieniem publicznym
 • będzie potrafił zastosować do prezentacji metody audiowizualne
 • będzie wiedział, w jaki sposób sterować przebiegiem spotkania