Nasz zespół

Zespół Business Management Solutions, to najwyższej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający wieloletnie doświadczenia w  nauce i biznesie.

 

  Damian Michalik

  MBA. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego RPO WSL. Dyplomowany i certyfikowany coach ACC ICF. Mentor, dyrektor ICF Polska/Śląsk 2015-2016.

   Dominika Zielińska

   Ekspert w zakresie komunikacji i budowania relacji. Certyfikowany coach ACC ICF i trener biznesu. Nauczyciel akademicki.

    Izabela Michalik

    Ekspert Urzędu Marszałkowskiego. Nauczyciel akademicki studiów licencjackich oraz podyplomowych. Praktyk z 16 letnim doświadczeniem.

     dr hab. Jan Klimek, prof. SGH

     Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Pracownik naukowo-dydaktyczny.

      Łukasz Hawryluk

      Dyplomowany coach, trener sprzedaży, menadżer, handlowiec, socjolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Praktyk z 15 letnim doświadczeniem.

       dr Paweł Nierodka

       Business Solutions Manager, trener biznesu, coach, specjalista z zakresu m.in. zarządzania zaangażowaniem, etyki w zarządzaniu.