Firma z jakością

 

 

Za dynamiczny rozwój, kreatywność i wdrażanie innowacyjnej technologii „Radio Controlled”  przełom w precyzyjnym pomiarze czasu, a także podkreślenie tradycyjnych wartości, solidności i rzetelności, firma Damian Michalik „Bomba-Mix” zdobyła uznanie międzynarodowego jury i otrzymała wyjątkowe wyróżnienie FIRMA Z JAKOŚCIĄ 1998

 

„Jakość jest to pewien stopień doskonałości”

  Platon

„Jakość to zgodność z wymaganiami”

  Crosby

„Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”

wg PN-EN 9000:2001

 

 

 

 

 

 

 

„Nie lekceważcie drobnostek, ponieważ od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość nie jest  drobnostką”

Michał Anioł