Coaching

Coaching jest dzisiaj istotnym elementem nowoczesnego wsparcia przedsiębiorstw XXI wieku.

Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonanie w siłę do działania!

COACHING UWALNIA LUDZKI POTENCJAŁ
COACHING PROWADZI DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW
COACHING MOTYWUJE DO DZIAŁANIA

Czym jest COACHING

Coaching jest procesem wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań. Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania .

Nowy zarząd ICF 2016

 

PROFESJONALIZM

Coach korzysta z różnych form dokształcania i jest do tego zobowiązany poprzez ICF , może korzystać z wielu form rozwijania swoich kompetencji w zależności od potrzeb. Klient może uzyskać potwierdzenie o akredytacji coacha na stronie ICF Global i ICF Polska, jeśli coach jest członkiem tej organizacji, jest to forma rekomendacji. Coach swoje usługi coachingowe prowadzi zgodnie z kodeksem etycznym wypracowanym przez ICF; jeśli klient ma wątpliwości co do postawy etycznej coacha, może swoje wątpliwości zgłosić do ICF, w krytycznych sytuacjach coach może utracić akredytację.

Korzyści

Masz pewność, że coach ukończył profesjonalne szkolenie uznane przez największą organizację coachingową na świecie i zgodne z najwyższymi światowymi standardami. Coach przeszedł co najmniej 10-godzinny program mentoringu. Sesje coacha były słuchane co najmniej przez 2 innych doświadczonych kolegów w celu zapewnienia profesjonalnych standardów. Coach przeprowadził co najmniej 100 godzin coachingu w tym 80 z nich było płatnych, co znaczy, że klienci wybrali właśnie tego coacha i chcieli zapłacić za jego usługi.

REKOMENDOWANI COACHOWIE – biogramy i rekomendacje

 

Damian Michalik

http://dobrycoach.pl/coach/damian-michalik

Łukasz Hawryluk

http://dobrycoach.pl/coach/lukasz-hawryluk

 

 

 

Dominika Zielińska

http://dobrycoach.pl/coach/dominika-zielinska

dr Paweł Nierodka

Business Solutions Manager, trener biznesu, coach